Antologier

Om rätten till Orden (2023)

Boksläppet för vår senaste antologi, Om rätten till orden ägde rum i samband med bokmässan på stadshallen i Lund lördagen den 25 november 2023.

Om rätten till min egen död (2021)

Litteraturrundans första antologi

28 författare nedtecknar sina tankar och funderingar kring tiden före döden. Antologin är ingen debattbok och tar ej heller ställning för – emot dödshjälp. Antologins texter ligger till grund för det öppna samtalet.