Om

LITTERATURRUNDAN vill

  • på nya sätt ta vara på intresset för det skrivna ordet och öka läslusten genom kreativa möten med regionala författare.
  • synliggöra sydsvenska författare som kulturella resurser i lokalsamhället.

Böcker, läsning och skrivande i nya sammanhang och på en del oväntade platser.

Arrangörer: LITTERATURRUNDAN i samarbete med medlemmar/författares nätverk och andra verksamheter. Med stöd från Region Skåne, Svenska Akademien, Stiftelsen Kärnhuset, Sparbanskstiftelsen m.fl.

Fullständigt program till årets Litteraturrunda finner du under fliken Litteraturrundan.

Välkomna!