Mars 2021 - Rätten till min egen död. Litteraturrundan påbörjar författandet av Antologin med samma arbetsnamn. 

Maj 2021 - deadline för att skicka in texter.

Juni 2021 -Antologin samlar tankar och funderingar från helt vanliga människor, författare, professorer, biskopar, jurister och andra.

Juli  2021 -  Presentation av deltagarna samt överlämnande av material till förläggaren.

för mer info se flik 3.

Välkommen till Litteraturrundan, en förening för Litteraturälskare. Vi lockar man ur huse ett par gånger varje år då vi arrangerar en "Litteraturrunda" på våren där våra författare bjuder in dig till ett litterärt samtal hemma hos sig och ett eller två evenemang på senhösten där våra författare kommer samman på en officiell scen och presenterar sig och sina texter. Läs mer på vår facebooksida /litteraturrundan.Årets runda äger rum 4 o 5 september. mer info kommer.


Våra sponsorer under 2021

VARMT VÄLKOMMEN TILL LITTERATURRUNDAN EKONOMISK FÖRENING.