Samarbeten

Region Skåne
Författarcentrum Syd

ABF

 SVENSKA AKADEMIEN

Stiftelsen Kärnhuset

Kulturrådet
Lunds kommun