Bokmässan i Lund

Bokmässan i Lund arrangeras av Litteraturrundan som är ett återkommande årligt arrangemang. Till Bokmässan bjuds föreningens medlemmar att få visa upp sina böcker/produktioner och saluföra den till allmänheten. Bokförlag i Skåne inbjuds även som tidigare att delta i Bokmässan med bokbord.

Den 10 dec 2022 äger Bokmässan i Lund rum i Stadshallen som en del i projektet Lund – Ordets Stad samt det årliga projektet Vinter Lund. Bokmässan i Lund arrangeras av föreningen Litteraturrundan som är ett återkommande årligt arrangemang med stöd av Lunds kultur- och fritidsnämnd/Visit Lund.