Årsmöte

Nästa årsmöte äger rum kl 14.00 söndagen den 17 mars 2024.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet.
Insända motioner eller förslag kommer att tas upp för behandling. Dessa skall vara inskickade till styrelsens
ordförande senast den 1 mars 2024. Om dessa inkommer efter detta datum finns det en risk att de inte kan komma att
behandlas vid detta ordinarie årsmöte. Bilagor till de olika punkterna mejlas därefter ut till medlem.
Handlingarna kommer även att läggas ut på vår medlemsgrupp på Facebook: www.facebook.com/groups/
litteraturrundan och på vår hemsida: www.litteraturrundan.se efterhand som de blir klara.
Hälsar;
Helen Halldorsdottir, ordförande