Årsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret
2022 avseende Litteraturrundan ekon. för.
Medlemmar i Litteraturrundan Ekonomisk Förening hälsas välkomna till årsmöte söndagen 12 mars kl. 14.00 2023 i
Önneköp.
Skicka din föranmälan till årsmötet senast tisdag 1 mars via e-post till Helen: helenislandia@gmail.com
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet.
Insända motioner eller förslag kommer att tas upp för behandling. Dessa skall vara inskickade till styrelsens
ordförande senast den 1 mars. Om dessa inkommer efter detta datum finns det en risk att de inte kan komma att
behandlas vid detta ordinarie årsmöte. Bilagor till de olika punkterna skickas ut till medlem senast 3 mars.
Handlingarna kommer även att läggas ut på vår medlemsgrupp på Facebook: www.facebook.com/groups/
litteraturrundan och på vår hemsida: www.litteraturrundan.se efterhand som de blir klara.
Hälsar;
Helen Halldorsdottir, ordförande