Press
Arkiv
Start

 
 
 
 
 
 
 

LitteraturrundanLitteraturrundan på Facebook

Fr.o.m. 2017 blir Litteraturrundan en egen organisation och kommer att drivas som en ekonomisk förening med syfte att lyfta fram litteraturen och dess medlemmar.

​Den ekonomiska föreningen har till uppgift att fortsätta utveckla föreningen till att inte bara vara en ”RUNDA” utan till att bli så mycket mer än bara en ”RUNDA”. Detta gör vi tillsammans genom att skapa nya litterära plattformar. Vi som idag arbetar med att skapa detta nya forum söker just dig som vill bli medlem, vara engagerad och som vill synas i mediabruset. Vår hemsida www.litteraturrundan.se kommer att uppdateras under januari 2017.

För mer information, kontakta någon av oss i den nybildade interimstyrelsen.

Göran Blohm, goran.blohm@gobl.se
Maria Bielke von Sydow, bielkevonsydow@gmail.com
Stina Larsson, stina@boklarssons.se